Läsvärda
Home / Barn och hedersförtryck

Barn och hedersförtryck

Öppet brev till Sveriges regering och riksdag angående islamiska gruppers verksamhet och hedersmord

1juni 2012 Debatten om de islamiska samfundens roll i samhället har trappats upp till följd av SVT:s avslöjande om imamer i programmet Uppdrag granskning den 16 maj. Avslöjandet har än en gång uppenbarat islamiska gruppers och imamers syn på grundläggande rättigheter för allmänheten. Vi, organisationer som står för kvinnors och barns rättigheter, asylsökandes rättigheter samt sekulära normer i samhället, anser ... Read More »

Gift mot sin vilja!

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige (IJ 2008/579/UF). I Gift mot sin vilja beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Vi beskriver också den kompetens som finns ... Read More »

En broschyr till dig som utställare: Hedersrelaterat våld —en fråga för dom andra?

Problematiken kring begreppet ”hedersrelaterat våld” är komplicerad. Hedersrelaterat våld är ett återkommande och ständigt aktuellt ämne i dagens Sverige, men ändå saknas det ofta en nyanserad bild i media och samhällsdebatten. Detta kan leda till direkt diskriminering av vissa grupper och ett osynliggörande av andra. Read More »

Hedersmord – Tusen år av hederskulturer

Läsvärda artiklar om heders kulturen. Artiklarna är skrivna av flera författare och är insamlad i detta material. Read More »