Läsvärda
Home / Material

Material

En broschyr till dig som utställare: Hedersrelaterat våld —en fråga för dom andra?

Problematiken kring begreppet ”hedersrelaterat våld” är komplicerad. Hedersrelaterat våld är ett återkommande och ständigt aktuellt ämne i dagens Sverige, men ändå saknas det ofta en nyanserad bild i media och samhällsdebatten. Detta kan leda till direkt diskriminering av vissa grupper och ett osynliggörande av andra. Read More »

Flickor som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar

Socialstyrelsen:  ”Det finns en grupp flickor i Sverige vars fri- och rättigheter är hotade på grund av att de lever i familjer med starkt patriarkala värderingar. Dessa flickors situation är utsatt och ofta lever de under hot om de ifrågasätter familjens värderingar.” Så skriver regeringen i ett uppdrag till Socialstyrelsen om att ta fram skriftlig information till socialtjänsten om dess arbete för utsatta flickor ... Read More »

Nya regler om hindersprövning

Från och med den 1 maj 2004 gäller nya regler om hindersprövning som är av betydelse för alla vigselförrättare. Ändringarna rör i första hand förhållanden där det finns en internationell anknytning. Den viktigaste nyheten är att åldersgränsen på 18 år gäller för alla som vill vigas inför svensk myndighet, oavsett medborgarskap. Samtidigt skärps villkoren för att få tillstånd från länsstyrelsen att gifta sig före 18 års ålder. Det kommer ... Read More »