Läsvärda
Home / Barn och våld

Barn och våld

Var fanns den vuxna som värnade om Yara?

Det är som ett vrål som stiger ur tusentals strupar på samma gång.Vi är många som vill skrika: Nej!Men jag tror att vi den närmaste tiden kommer att få lära oss mer än vi kunnat drömma om när det gäller barns utsatthet. Read More »

Gift mot sin vilja!

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige (IJ 2008/579/UF). I Gift mot sin vilja beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Vi beskriver också den kompetens som finns ... Read More »

Rätt till sin egen kärlek

Situationen för ungdomar i Västra Götaland som utsätts för våld och hot av närstående p.g.a. sin sexuella läggning.I rapporten sammanfattas vad Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjort och kommit fram till då det gäller insatser för ungdomar som utsätts för brott av närstående p g a sin sexuella läggning. Read More »