Läsvärda
Home / Rapporter / Frihet och ansvar: En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv

Frihet och ansvar: En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv

Allmänna tendenser med fördjupad analys kring utsatthet för kränkande behandling, hot och/eller våld, särskilt hedersrelaterat våld från nära anhöriga

About admin