Läsvärda
Home / Pressmedelandepage 4

Pressmedelande

Nya regler om hindersprövning

Från och med den 1 maj 2004 gäller nya regler om hindersprövning som är av betydelse för alla vigselförrättare. Ändringarna rör i första hand förhållanden där det finns en internationell anknytning. Den viktigaste nyheten är att åldersgränsen på 18 år gäller för alla som vill vigas inför svensk myndighet, oavsett medborgarskap. Samtidigt skärps villkoren för att få tillstånd från länsstyrelsen att gifta sig före 18 års ålder. Det kommer ... Read More »

Frihet och ansvar: En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv

Allmänna tendenser med fördjupad analys kring utsatthet för kränkande behandling, hot och/eller våld, särskilt hedersrelaterat våld från nära anhöriga Read More »

Hot i arbete mot hedersrelaterat våld

Situationen för personal i socialtjänst och skola Totalt har 21 närstående agerat hotfullt mot socialarbetarna. Femton av dessa har varit fäder eller bröder till den utsatta. Tre kvinnor, två mödrar och en syster, har uppträtt hotfullt. Read More »

Rätt till sin egen kärlek

Situationen för ungdomar i Västra Götaland som utsätts för våld och hot av närstående p.g.a. sin sexuella läggning.I rapporten sammanfattas vad Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjort och kommit fram till då det gäller insatser för ungdomar som utsätts för brott av närstående p g a sin sexuella läggning. Read More »

Stress och trauma En undersökning av förekomsten av PTSD hos personer utsatta för hedersrelaterat våld

Rapporten behandlar flera aspekter av förekomsten av PTSD. Orsakerna bakom att detta problem förekommer diskuteras och olika förslag till åtgärder framförs. Länsstyrelsen tar här inte ställning till dessa skilda resonemang och slutsatser. Read More »

Tvångsäktenskap och mänskliga rättigheter

Den 20 feb r u a r i mördades en kvinnlig provinsminister i Pakistan. Zill Huma Usman innehade posten som socialminister och var känd för sin kamp för kvinnors rättigheter. Hon hade i åratal kämpat f ö r a t t f ö r b j u d a tvångsäktenskap och barnäktenskap. Read More »

Rapport om heders mord amnesty!

Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det årligen om upp till 5000 kvinnor som mördas av sina manliga närstående för att åt erupprätta familjens heder. Mörkertalet är stort och enligt Amnesty International dokumenteras årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan. Och antalet hedersmord tycks öka. Read More »

deklartionen om mänskliga rättigheter på olika språk

Deklarationen om mänskliga rättigheter på olika språk Arabiska Amarinja Assyriska Engelska  Kurmandji  Pashto Persiska  Romanes Serbokorateska Somaliska Sorani Svenska Tigirinja Turkiska Read More »

Invandrarkvinnors syn på nackdelar och fördelar med arrangerade äktenskap

Invandrarkvinnors syn på nackdelar och fördelar med arrangerade äktenskap en kvalitativ studie av Amine Korkmaz och Diana Özgun Read More »

Hedersmord – Tusen år av hederskulturer

Läsvärda artiklar om heders kulturen. Artiklarna är skrivna av flera författare och är insamlad i detta material. Read More »