Läsvärda
Home / Pressmedelandepage 3

Pressmedelande

Agera mot exploateringen av barn!

1a maj är en symbol för solidaritet, frihet och jämlikhetssträvan. Arbetarna går ut på gatorna över hela världen för att protestera mot förtryck, fattigdom, hemlöshet och arbetslöshet. De protesterar mot det ojämlika samhället som skapar all orättvisor och eländen. Arbetarnas krav på denna dag är bl.a. att barnarbetet förbjuds överallt och att de omänskliga förhållandena som barn utsätts för upphör. ... Read More »

Utnyttja inte Bamse i utvisning av asylsökande barn!

Migrationsverket har i samarbete med tidningen Bamse givit ut en specialtidning som handlar om asylprocessen för asylsökande barn. Det är beklagligt att den populära bamsefiguren vanställds i detta nummer av serietidningen för att rättfärdiga Migrationsverkets utvisningspolitik. I serien framställs barn till och med vara lyckliga av att återvända till sitt hemland och träffa sina släktingar! Vi menar att Migrationsverkets information till asylsökande ... Read More »

Religiösa skolor är ett hinder för jämställdhet!

 2005-08-15 För några dagar sedan såg jag ett reportage om koranskolan i Pakistan, det fick mig att tänka på koranlärares ställning och pedagogik, hur dem uppfostrar barn och förbereder dem inför framtiden? Det är bara pojkar som har rätt till att läsa och lära sig koranen. Flickorna skall sedan följa vad killarna säger och gör. Kvinnor och flickor är ett ... Read More »

”Mamma är alltid ledsen och gråter, då blir jag ledsen”

Blunda och låt mig ta dig till en osynlig värld som inte är så långt ifrån oss. Denn världen ligger runt om hörnet, där bor tusen tals människor med sina barn. Barnen i denna värld känner inte till ordet trygghet, glädje, nyfikenhet, dagis, skola. Att umgås med kompisarna ute på gården är uteslutet, så länge man är rädd för farbror ... Read More »

Barn och sex handel

Varje år blir omkring 2 miljoner av världens barn offer för människohandel i syfte att utnyttja dem på olika sätt bland annat sexuellt ändamål, i kriminalitet eller i andra former av tvångsarbete. Varje dag köps och säljs barn för att hamna i sexindustrin där män söker efter oskulder för att kunna ”botas från ADIS ”, eller för att användas som ... Read More »

Världen måste tas ur terroristernas händer.

Tiotals människor har förlorat livet och hundratals människor har skadats till följd av terroristattacker på tunnelbanan och torg i London. Vi fördömer denna handling som ett oerhört brott mot mänskligheten. Våra hjärtan går till drabbades familjer och anhöriga och vi deltar djupt i deras sorg. Reaktionära stater och organisationer har gjort terrorism till en bestående sida av livet i vår ... Read More »

Stäng religiösa skolor låt barnen tänka fritt!

Frågan om religiösa friskolor har aktualiserats på senaste tiden. Olika politiska partier som är mot eller för religiösa friskolor argumenterar utifrån sina politiska intressen och ståndpunkter. Förespråkarna för religiösa friskolor motiverar sina ståndpunkter oftast med referering till den enskilda individens rätt att välja och utöva sin religionsfrihet och gör dessa skolors vara eller icke vara till en demokratifråga. Ett sådant ... Read More »

Gift mot sin vilja!

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige (IJ 2008/579/UF). I Gift mot sin vilja beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Vi beskriver också den kompetens som finns ... Read More »

En broschyr till dig som utställare: Hedersrelaterat våld —en fråga för dom andra?

Problematiken kring begreppet ”hedersrelaterat våld” är komplicerad. Hedersrelaterat våld är ett återkommande och ständigt aktuellt ämne i dagens Sverige, men ändå saknas det ofta en nyanserad bild i media och samhällsdebatten. Detta kan leda till direkt diskriminering av vissa grupper och ett osynliggörande av andra. Read More »

Flickor som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar

Socialstyrelsen:  ”Det finns en grupp flickor i Sverige vars fri- och rättigheter är hotade på grund av att de lever i familjer med starkt patriarkala värderingar. Dessa flickors situation är utsatt och ofta lever de under hot om de ifrågasätter familjens värderingar.” Så skriver regeringen i ett uppdrag till Socialstyrelsen om att ta fram skriftlig information till socialtjänsten om dess arbete för utsatta flickor ... Read More »