Läsvärda
Home / Artiklar

Artiklar

Talibanerna åter i makten!

Idag 15 augusti 2021 är skammens dag för makthavare världen över som ser den ofatbarara teragedin i Afghanestan och är tysta för återvändning av islamsternas skräckvälde. Read More »

Mot legaliseringen av pedofili i Iran!

Den 23 september, dagen före skolstarten i Iran, beslutade det islamiska parlamentet att enligt Sharialagarna legalisera giftermål mellan styvfar och styvdotter. ”Varje barn som tas emot som styvbarn anses inte vara ens riktiga barn. Styvbarn är inte detsamma som ens barn. Sharia tillåter styvfadern att ha sexuellt umgänge med styvbarnet i form av äktenskap” sade en ledamot till medier. Lagen ... Read More »

Inför en åldersgräns för slöja på barn

Det borde vara en förutsättning i en demokrati att när man blivit äldre, själv få bestämma om man vill bära slöja eller inte. Det är därför dags att införa en åldersgräns även för slöjan, skriver samhällsdebattör Hanna Gadban. Read More »

Gud har intet i skolan att göra.

Jag försöker ge ett inblick i en av  de områden i samhället som försvårar jämställdhet arbete i dagens Sverige, nämligen religiösa skolor. Jag tycker att de värderingar och åsikter som styr handlingar verkar som en identitets bildande faktor hos människor. Kunskap om demokratiska grundläggande rättsnormer som mänskliga- och barnens rättigheter är en förutsättning för att föverkliga jämstäldhet. Ett samhälle som ... Read More »

Livskvalitet innanför skolans väggar!

Ett systematiskt blundande för ungdomars villkor från ledande makthavare har sänkt livskvaliteten för Sveriges ungdomar i sank. Trots att tiotusentals unga människor nu bänkar sig för ytterliggare en skoltermin så diskuteras ungdomars livskvalitet inte. Det debatteras inte och ledande politiska företrädare verkar helt enkelt inte bryr sig. Ungdomar är idag ingen röststark grupp och i takt med att befolkningen blir ... Read More »

Värdegrund baserad på kristen tradition eller människans universella rättigheter?

Följande stycke är ett utdrag av skolans läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Lpo94). Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag kan läsas:   ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas ... Read More »

Barnens rättigheter kommer i kläm i de religiösa friskolorna.

Enligt skollagen ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar”. Den värdegrunden innehåller bland annat respekt för allas lika värde, jämställdhet mellan könen och tolerans. I uppdraget till dagens skolor ingår också det att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Eleverna ska förses med kunskaper som gör det möjligt för dem att begripa sin omvärld och att tänka ... Read More »

Islam och barnens rättigheter Till försvar för förbjudandet av islamisk slöja för barn

Mansoor Hekmat    http://hekmat.public-archive.net/ Översättning från den engelska utgåvan 1997 av Raul Blücher Redigerad av Naser Shishegar Utgiven av: Irans arbetarkommunistiska partis utlandsorganisation – Sverige Januari 2002   Redigerarens förord   För drygt fem år sedan inledde Asrin Muhammadi en omfattande debatt om barnens rättigheter och den islamiska slöjan. Asrin, medlem i Irans arbetarkommunistiska parti och Internationella kampanjen för försvaret av kvinnors rättigheter i Iran (KFKI), krävde i sin ... Read More »

Slöja på barn är det en kulturell rättighet eller en begränsning av barns frihet? Frågan berör miljoner barn i dagens Europa. Varför är politikerna tysta?

För ungefär tio år sedan när vi startade kampen, för att förbjuda slöja på barn, fick vi otroligt mycket protester från olika håll. Man påstod att försöket att förbjuda slöjan, som ju bara var en ”tygbit”, stred mot friheten att välja klädsel för muslimer. Förbudet skulle också, ansåg man, vara ett förnekande av ”minoriteters demokratiska rättigheter”. Man påstod och påstår än ... Read More »

Öppet brev till Sudans ambassad i Sverige Steningsdomen mot Layla Ibrahim Issa i Sudan måste stoppas!

Herr ambassadör, Vi är djupt oroade över den andra avgivna steningsdomen mot en 23-årig kvinna, Layla Ibrahim Issa. Hon har en sex-månaders baby och har rapporterats vara inspärrad i Omdurman. Layla Ibrahim Issa dömdes till döden genom stening för ”äktenskapsbrott” den 10 juli 2012 i Khartoum. Domstolen leds av domaren Imad Shamoun och Layla Ibrahim Issa hade inte tillgång till ... Read More »