Mot legaliseringen av pedofili i Iran!

Den 23 september, dagen före skolstarten i Iran, beslutade det islamiska parlamentet att enligt Sharialagarna legalisera giftermål mellan styvfar och styvdotter. ”Varje barn som tas emot som styvbarn anses inte vara ens riktiga barn. Styvbarn är inte detsamma som ens barn. Sharia tillåter styvfadern att ha sexuellt umgänge med styvbarnet i form av äktenskap” sade en ledamot till medier. Lagen är godkänd av väktarrådet för verkställande.

Enligt islamiska lagar är en flicka redan vid 9-års ålder redo att sexuellt bli utnyttjad genom giftermål. I och med den nya lagen får man nu än mera frihet att även ge sig på sitt styvbarn. Detta innebär att pedofili är helt lagligt i form av barnäktenskap i den Islamiska Republiken Iran.

Många barnrättsaktivister är oroade över denna vidriga lag. Ett barn som får skydd i någon familj och ser mannen i familjen som sin far får då leva under skräcken att bli utnyttjad genom tvångsäktenskap. Enligt islam räknas mannen i den familj som flickan har fått skydd i inte som ”mahram” (person med vilken giftermål är förbjudet) till flickan. Det betyder att hon redan vid 9 års ålder kan komma att tvingas gifta sig med sin styvpappa eller styvbröder om de så önskar sig.

Under det islamiska styret har barn varit rättslösa redan från första början vilket har successivt ökat genom åren.

Vi uppmanar alla barnrättsorganisationer och aktivister att sätta sig emot det islamiska parlamentets antagna lag. Dra världssamfundets uppmärksamhet till regimens nya sexuella angrepp mot barn. Sätt press på regimen i Iran för att riva upp den nya lagen.

Vi måste stoppa regimen att genomföra lagen genom en omfattande påtryckning från omvärlden.

Barnen först[flickr id=”savalan.karim” orderby=”latest” ]