Läsvärda
Home / Barn och tvångsäktenskap

Barn och tvångsäktenskap

Öppet brev till Sveriges regering och riksdag angående islamiska gruppers verksamhet och hedersmord

1juni 2012 Debatten om de islamiska samfundens roll i samhället har trappats upp till följd av SVT:s avslöjande om imamer i programmet Uppdrag granskning den 16 maj. Avslöjandet har än en gång uppenbarat islamiska gruppers och imamers syn på grundläggande rättigheter för allmänheten. Vi, organisationer som står för kvinnors och barns rättigheter, asylsökandes rättigheter samt sekulära normer i samhället, anser ... Read More »

Gift mot sin vilja!

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige (IJ 2008/579/UF). I Gift mot sin vilja beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och i praktisk verksamhet. Vi beskriver också den kompetens som finns ... Read More »

Tvångsäktenskap och mänskliga rättigheter

Den 20 feb r u a r i mördades en kvinnlig provinsminister i Pakistan. Zill Huma Usman innehade posten som socialminister och var känd för sin kamp för kvinnors rättigheter. Hon hade i åratal kämpat f ö r a t t f ö r b j u d a tvångsäktenskap och barnäktenskap. Read More »

Invandrarkvinnors syn på nackdelar och fördelar med arrangerade äktenskap

Invandrarkvinnors syn på nackdelar och fördelar med arrangerade äktenskap en kvalitativ studie av Amine Korkmaz och Diana Özgun Read More »