Läsvärda
Home / Barn och tvångsäktenskap / Tvångsäktenskap och mänskliga rättigheter

Tvångsäktenskap och mänskliga rättigheter

Den 20 feb r u a r i mördades en kvinnlig provinsminister i Pakistan. Zill Huma Usman innehade posten som socialminister och var känd för sin kamp för kvinnors rättigheter.
Hon hade i åratal kämpat f ö r a t t f ö r b j u d a tvångsäktenskap och barnäktenskap.

About admin