Läsvärda
Home / 2013 / juli

Monthly Archives: juli 2013

Gud har intet i skolan att göra.

Jag försöker ge ett inblick i en av  de områden i samhället som försvårar jämställdhet arbete i dagens Sverige, nämligen religiösa skolor. Jag tycker att de värderingar och åsikter som styr handlingar verkar som en identitets bildande faktor hos människor. Kunskap om demokratiska grundläggande rättsnormer som mänskliga- och barnens rättigheter är en förutsättning för att föverkliga jämstäldhet. Ett samhälle som ... Read More »

Livskvalitet innanför skolans väggar!

Ett systematiskt blundande för ungdomars villkor från ledande makthavare har sänkt livskvaliteten för Sveriges ungdomar i sank. Trots att tiotusentals unga människor nu bänkar sig för ytterliggare en skoltermin så diskuteras ungdomars livskvalitet inte. Det debatteras inte och ledande politiska företrädare verkar helt enkelt inte bryr sig. Ungdomar är idag ingen röststark grupp och i takt med att befolkningen blir ... Read More »

Värdegrund baserad på kristen tradition eller människans universella rättigheter?

Följande stycke är ett utdrag av skolans läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Lpo94). Under rubriken skolans värdegrund och uppdrag kan läsas:   ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas ... Read More »

Barnens rättigheter kommer i kläm i de religiösa friskolorna.

Enligt skollagen ”verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande värderingar”. Den värdegrunden innehåller bland annat respekt för allas lika värde, jämställdhet mellan könen och tolerans. I uppdraget till dagens skolor ingår också det att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Eleverna ska förses med kunskaper som gör det möjligt för dem att begripa sin omvärld och att tänka ... Read More »

Barn och religion !

Har barnen verkligen någon religion, kultur eller tradition? Mitt svar är själklart nej. Om svaret är nej och vi påstår att barnen inte har någon religion, vad innebär då respekt för barnens religion och vad är det religionsfrihet när det gäller barnen och var går gränsen? Ordet respekt och frihet ser fint ut men barnen har ingen religion som skall ... Read More »

Islam och barnens rättigheter Till försvar för förbjudandet av islamisk slöja för barn

Mansoor Hekmat    http://hekmat.public-archive.net/ Översättning från den engelska utgåvan 1997 av Raul Blücher Redigerad av Naser Shishegar Utgiven av: Irans arbetarkommunistiska partis utlandsorganisation – Sverige Januari 2002   Redigerarens förord   För drygt fem år sedan inledde Asrin Muhammadi en omfattande debatt om barnens rättigheter och den islamiska slöjan. Asrin, medlem i Irans arbetarkommunistiska parti och Internationella kampanjen för försvaret av kvinnors rättigheter i Iran (KFKI), krävde i sin ... Read More »

Slöja på barn är det en kulturell rättighet eller en begränsning av barns frihet? Frågan berör miljoner barn i dagens Europa. Varför är politikerna tysta?

För ungefär tio år sedan när vi startade kampen, för att förbjuda slöja på barn, fick vi otroligt mycket protester från olika håll. Man påstod att försöket att förbjuda slöjan, som ju bara var en ”tygbit”, stred mot friheten att välja klädsel för muslimer. Förbudet skulle också, ansåg man, vara ett förnekande av ”minoriteters demokratiska rättigheter”. Man påstod och påstår än ... Read More »

Internationella Barndagen!

Stå upp mot barnfattigdom och ta ställningmot religionens intrång i barnens liv! Föreningen BARNEN FÖRST  vill uttala sin tacksamhet mot alla som försvarar barnens rättigheter i världen. Många miljoner barn i världen är idag rättslösa. De är offer för en hänsynslös marknad. Religionens intrång i många barns liv orsakar dem stor skada. Den gör deras liv oerhört svårt och komplicerat ... Read More »

Öppet brev till Sudans ambassad i Sverige Steningsdomen mot Layla Ibrahim Issa i Sudan måste stoppas!

Herr ambassadör, Vi är djupt oroade över den andra avgivna steningsdomen mot en 23-årig kvinna, Layla Ibrahim Issa. Hon har en sex-månaders baby och har rapporterats vara inspärrad i Omdurman. Layla Ibrahim Issa dömdes till döden genom stening för ”äktenskapsbrott” den 10 juli 2012 i Khartoum. Domstolen leds av domaren Imad Shamoun och Layla Ibrahim Issa hade inte tillgång till ... Read More »

Stoppa steningsdomen mot Layla Ibrahim Issa i Sudan!

Layla Ibrahim Issa, en 23-årig kvinna, har blivit dömd till döden genom stening i Khartoum, Sudans huvudstad. Hon har en sex-månaders baby och har rapporterats inspärrad i Omdurman Women´s Prison tillsammans med sitt barn. Det här är det andra fallet på kort tid som en dom om stening har fallit i Sudan. Den här senaste rapporten kommer efter nyheten om ... Read More »