Barn och religion !

31 juli, 2013 admin 0

Har barnen verkligen någon religion, kultur eller tradition? Mitt svar är själklart nej. Om svaret är nej och vi påstår att barnen inte har någon […]