Rapport om heders mord amnesty!

Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det årligen
om upp till 5000 kvinnor som mördas av sina manliga närstående för att åt erupprätta familjens heder. Mörkertalet är stort och enligt Amnesty International dokumenteras
årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan. Och antalet hedersmord tycks öka.