Stopp barn avrättningar

Stoppa avrättningar av barn

Since the start of the petition Stop Child Executions has recorded substantially more children facing executions in Iran. For an updated list (133 as of August 2008) ) please visit: SCE Data Page. Please note Mohammad Mousavi (#13) and Hossein Gharabaghloo(#10) have already been executed. Sima Paymard (#25) was pardoned by the victim’s family and freed. Ali Mahin-Torabi’s (#7)file was sent for review and is no longer facing execution.

Till: De Förenta Nationernas Generalsekreterare Ban Ki-moon, Högsta Andliga Ledare i den Islamska Republiken av Iran Ayatollah Seyed Ali Khamenei och Högste Ansvarige i Domarkåren av den Islamska Republiken av Iran Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi.

Vi, de som undertecknat, är djupt bekymrade över det kontinuerliga bruket av dödsstraff på grund av påstådda brott som begåtts av Iranska minderåriga under 18 års ålder. 

Artikel 6.5 ur Internationella Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) tillkännager följande: ”Dödsstraff skall inte ådömas för brott begångna av gärningsmän under 18 år”.

Artikel 37(a) ur Konventionen om barns rättigheter (CRC) förser oss att: ”Gärningsmän under 18 år skall varken ådömas till dödsstraff eller livstids fängelse utan möjligheten till frigivning”. 

Som ett undertecknande land är den Iranska regeringen under internationell förpliktelse att lyda båda artiklarna. Trots detta har Amnesty International dokumenterat 21 avrättningar av minderåriga förbrytare i Iran sedan 1990. I många fall har dessa minderåriga varit fängslade till 18 års ålder och sedan avrättats. 

I januari 2005 uppmanade FN:s Kommitté för barns rättigheter, som övervakar länders tillmötesgående med CRC, Iran att omedelbart sätta stopp för alla avrättningar av barn och att avskaffa dödsstraffet i alla fall som rör barn. Under sommaren 2006 godkände det Iranska parlamentet enligt rapporter ett lagförslag och inrättade speciella domstolar för barn och ungdomar. Lagförslaget har dock inte godkänts av Väktarrådet som har översyn över Irans lagar för att garantera deras överensstämmelse med Islamska principer. Under de senaste fyra åren har iranska myndigheter enligt rapporter övervägt lagstiftning för att förbjuda dödsstraffet för barn. Färska kommentarer från en talesman i domarkåren visar på att den föreslagna lagen endast skulle förbjuda dödsstraffet för vissa brott, och inte alla brott som begåtts av barn. 

Trots dessa ansträngningar har antalet barn som avrättats i Iran stigit de senaste två åren. Allt sedan mars 2007 sitter minst 25 minderåriga förbrytare med dödstraff som dom. Deras namn och åldrar (i de fall de framkom) vid tiden för deras påstådda brott är följande:

1. Delara Darabi, 17 år
2. Beniamin Rasouli, 17 år
3. Hossein Toranj, 17 år
4. Hossein Haghi, 17 år
5. Morteza Feizi, 16 år
6. Sa’eed Jazee, 17 år
7. Ali Mahin Torabi, 16 år
8. Milad Bakhtiari, 16 år
9. Farshad Sa’eedi, 17 år
10. Hossein Gharabaghloo, 16 år
11. Shahram Pourmansouri, 17 år
12. Hedayat Niroumand, 15 år
13. Mohammad Mousavi
14. Mostafa, 16 år
15. Mahmoud, 17 år
16. Hamid, 17 år
17. Sajjad, 17 år
18. Farzad, 15 år
19. Asghar, 16 år
20. Iman, 17 år
21. Ne’mat, 15 år
22. Hamzeh S, 17 år
23. Saber
24. Reza Alinejad 17 år
25. Sina Paymand 17 år

Vi, de som undertecknat, uppmanar de Iranska myndigheterna att:

– Bereda en komplett lista över individer under 18 år som är dömda till döden. 

– Omedelbart stoppa alla avrättningar och förhindra användningen av sådana straff på barn. 

– Ta omedelbara kraftansträngningar för ett permanent avskaffande av dödsstraffet för barn i överensstämmelse med Irans åtaganden som undertecknande land i ICCPR och CRC.
Vi, de som undertecknat, uppmanar De Förenta Nationerna, De Förenta Nationernas Högsta Ombudsman för mänskliga rättigheter och FN:s Kommitté för barns rättigheter att: 

– Kräva att den Iranska regeringen omedelbart ska lyda vad som är dess internationella skyldigheter så som dessa definieras i ICCPR och CRC.

Vänligen, 

De som undertecknat

Klicka här för att underteckna namnlistan

http://www.petitiononline.com/sce/petition-sign.html

Namn: ______________________

Mejl: _______________________

Land: _______________________

Titel/Befattning: _______________