Medusa

Välkommen till Medusahuset, Information, Rådgivning och Stöd Center – Du som är ung och även du som är förälder kan tala med oss. Du som är flykting, invandrare och även asylsökande kan tala med oss. Mäns våld mot närstående kvinnor är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem. De utsatta flickor och kvinnorna drabbas hårt, både psykiskt och fysiskt. Det finns olika vägar och möjligheter till hjälp.

Women´s Liberation – Göteborgs

Medusahouset

Linnè gatan 21 B

413 04 Göteborg

Välkommen till Medusahuset
Målet med vår verksamhet i Women´s Liberation (WL) är att kämpa för
människors lika värde oavsett kön, religion, nationalitet. Vi kämpar
för ett jämställt liv utan könsdiskriminering. Vi stödjer flickor och
kvinnor i deras strävan för bättre levnadsvillkor, självförtroendet och
sociala ställning.
Medusahuset som drivs av WL är också en mötesplats för nyanlända
flyktingar som tar upp och diskuterar samhällsfrågor och jämställdhet som
är ett stort problem på vägen till integrations process.
Medusahuset är- ett resurscentrum för kvinnor och en mötesplats för
integration. Här ska kvinnor, män, unga och barn bl.a. få stöd och möjlighet
att utvecklas. På Medusahuset finns kurser, öppet Hus, träffpunkt,
arbetspraktik, seminarier, föreläsningar m.m.
För att uppmuntra nya kunskaper bjuder vi ett utbud av kurser, till
exempel språk, data, musik samt folkhälsa i medusahuset.
Medusahuset ett mötesplats för Integration!
I samarbete med ABF driver vi olika kurser, bland annat språk för
nyanlända.
Kurs på svenska:
Tisdagar och fredagar kl.14-17

Eller kontakt med oss på medusahuset@azadizan.org