Syriska barn krigetsoffer

Snart kommer ännu en kall krigsvinter med utbombade bostadskvarter och förstörda skolor. Svält och epidemiska sjukdomar hotar och nya dödsoffer för en hänsynslös krigföring skördas varje dag. Assad motsätter sig alla hjälpaktioner som hans egen administration inte har kontroll över. Följaktligen hamnar ingen hjälp i de områden som belägras och bombas. Men det finns ändå vägar att nå fram om viljan finns. FN måste sätta press på regimen så att hjälpkorridorer öppnas. Låt oss se sanningen i vitögat: flera miljoner människor är kvar som internflyktingar i Syrien och kommer inte att kunna ta sig på rangliga båtar över Medelhavet för att nå fram till Sverige. Hjälp måste ges på plats. Låt oss kämpa för att hjälpen kommer till stånd.