Ingen bild

Rätt till sin egen kärlek

30 juli, 2013 admin 0

Situationen för ungdomar i Västra Götaland som utsätts för våld och hot av närstående p.g.a. sin sexuella läggning.I rapporten sammanfattas vad Länsstyrelsen i Västra Götalands […]

Ingen bild

Rapport om heders mord amnesty!

30 juli, 2013 admin 0

Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det årligen om upp till […]