Ingen bild

Nya regler om hindersprövning

30 juli, 2013 admin 0

Från och med den 1 maj 2004 gäller nya regler om hindersprövning som är av betydelse för alla vigselförrättare. Ändringarna rör i första hand förhållanden där det finns en […]

Ingen bild

Rätt till sin egen kärlek

30 juli, 2013 admin 0

Situationen för ungdomar i Västra Götaland som utsätts för våld och hot av närstående p.g.a. sin sexuella läggning.I rapporten sammanfattas vad Länsstyrelsen i Västra Götalands […]