Flickor som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar

Socialstyrelsen:  ”Det finns en grupp flickor i Sverige vars fri- och rättigheter är hotade på grund av att de lever i familjer med starkt patriarkala värderingar. Dessa flickors situation är utsatt och ofta lever de under hot om de ifrågasätter familjens värderingar.” Så skriver regeringen i ett uppdrag till Socialstyrelsen om att ta fram skriftlig information till socialtjänsten om dess arbete för utsatta flickor i patriarkala familjer. I första hand rör det sig om insatser för flickor under 18 års ålder. Problemen kan dock även gälla myndiga unga kvinnor.