Plattform för Barnen Först ”BF”

Plattform för Barnen Först ”BF” baseras på följande grundläggande principer:

logo BF_k

 

Barnens rättigheter skall prioriteras först, framför alla nationella, etniska, ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa och kulturella överväganden och intressen.

Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest talande beviset för hur mänskligt och fritt det är.

Ett bra liv är varje barns grundläggande rättighet, en rättighet som måste skyddas mot alla former av både fysiskt och psykiskt övergrepp.
Barn är ingen privat egendom. Ingen äger ett barn, inte föräldrarna, inte familjen, inte staten.

*Med barn anses en person som ännu inte fyllt 18 år.

Det är samhällets ansvar att på ett säkert sätt ombesörja ett skyddat, tryggt och kreativt liv för barnen. Det innebär att barn ska få växa upp i harmonisk välfärd oavsett sociala ursprung, att barn ges förutsättningar att utvecklas både materiell och immateriell på bästa tänkbara sätt.

BF är en icke statlig organisation utan vinstintresse som är baserad på ett ideellt arbete som driver aktiviteter och arrangera kampanjer för barnens rättigheter i samhället för att främja:

1-    ett glatt, tryggt, beskyddande och kreativt liv för barnen.

2-    skyddas mot fysisk- och psykisk misshandel både från familjer och samhället.

3-    Skydd mot allt trakasseri och diskriminering mot barn.

4-    Skydd mot kulturella, religiösa och juridiska traditioner, vantro och vanor som skadar barnets hälsa

5-    Försvar av barnens medborgerliga och sociala rättigheter.

BF betraktar det kroppsliga (fysiska) och känslomässiga (psykiska) välbefinnandet hos alla barn, deras välfärd och fria utveckling som den främsta prioritet under alla omständigheter och ser barnets ställning i samhället som ett grundläggande mått på varje samhälles och kulturs värde.

  • BF vill öka kunskap och ge information om barns- och ungdomars rättigheter och möjligheter i samhället. Skapa opinion för att åstadkomma lagändring beträffande barnens livsvillkor i det svenska samhället. Bekämpa diskriminering, utanförskap och våld genom rådgivning och stöd till barn och vuxna i deras närmiljö.
  • BF använder sig av alla tillgängliga lagliga medel, från lobbying till mobilisering av stormöten, demonstrationer och folks egna aktioner för att kämpa för barnens rättigheter och välbefinnande. BF kommer att engagera sig i en kontinuerlig kampanj för att väcka opinion, allmän medvetenhet och uppmärksamhet  beträffande barnens villkor i samhället.