Barn och sex handel

Varje år blir omkring 2 miljoner av världens barn offer för människohandel i syfte att utnyttja dem på olika sätt bland annat sexuellt ändamål, i kriminalitet eller i andra former av tvångsarbete.

Varje dag köps och säljs barn för att hamna i sexindustrin där män söker efter oskulder för att kunna ”botas från ADIS ”, eller för att användas som gratis arbetskraft i smutsiga fabriker med arbetspass på 12 timmar eller bli bortgifta åt någon betydligt äldre man i ett främmande land.

Vad är barnsexhandel?

Barnsexhandel, eller kommersiell sexuell exploatering av barn, omfattar barnsexturism, barnprostitution, barnpornografi och handel med barn inom och mellan nationsgränser i sexuella syften.

 

En omfattande internationell sexhandel med minderåriga har de senaste åren blivit alltmer påtagliga. Barnsexhandeln styrs av utbud och efterfrågan samt ofta av en del av personer eller grupper, som värvar och levererar barn. Det är en organiserad kriminalitet med barn som handelsvaror. Den kommersiella sexuella utnyttjandet av barn utgör en form av tvång och våld mot barn och är att betrakta som tvångsarbete och en nutida form av slaveri.

Vilka är dessa barn som köps och säljs som varor världen över? Hur kan de ens hamna i sådana situationer?

De typiska offren för sexslavhandeln har, inga pengar, inget jobb, och ser ingen annan utväg för framtiden än prostitution. De blir våldtagna och utnyttjade. De göms, spärras in eller håller sig av rädsla undan polisen och socialen. Människohandlarna transporterar de över gränser och gömställen i mottagarlandet som en del av verksamhet.

 

Dessa barn luras eller kidnappas in i handeln. De rycks bort från familj och allt vad trygghet innebär och säljs sedan för att bli, adopterade, tiggare, barnsoldater, hemhjälpare men framför allt prostituerade.

Barn som hamnar i denna situation kommer ofta från fattiga och utsatta förhållanden. En del tvingas in i handel, andra lockas av löften om välbetalda jobb. De transporteras mellan olika platser, hälls inlåsta och har ingenstans att vända sig.

Arbetsmiljön är fruktansvärd och påverkar barnen hårt både fysiskt och psykiskt, förhållandena är oftast ohygieniska och exponerar dem för sjukdomar och undernäring. Dessutom ingår misshandel som straff när ”arbetsgivaren” tycker att ett barn har uppnått de mål som satts upp eller om det försökt rymma.

Enbart i Väst- och Centralafrika dras uppskattningsvis över 200 000 barn in i människohandeln varje år enligt Unicef, (siffrorna kan vara mycket högre i och med att det svårt att bedöma antalet.).

I Iran enligt en officiell källa, antalet tonåriga prostituerade i landet sjudubblats. I huvudstaden Tehran uppskattar man att det finns 84 000 kvinnor och flickor som prostituerat sig, på gatan eller i någon av de 250 bordeller som uppges finnas i staden. Tusentals iranska kvinnor och flickor skall ha sålts utomlands som sexslavar.

Många av flickorna kommer från fattiga områden på lansbygden. Drogberoendet i Iran anges som epidemiskt och flickor säljs för att finansiera fädernas missbruk.

Mottagarländer för den internationella delen av sexhandeln är arabländerna kring Persiska Gulfen, dit flickor mellan 13 och 17 års ålder skickas. När de återvänder till Iran anklagas de av iransk regering och utsätts ofta för fysisk bestraffning och fängelse.

Källor & material:

Sex Slavery New Face of Oppression of Women in Iran”,

–under jordbävning katastrofen både i Iran och Asien , ryktes bort hundratal barn för att sedan används i sexhandel.

—————————————————————-

De som läser tidningarna vet att människosmuggling och organiserad sexhandel över nationsgränserna med barn och ungdomar är ett stort samhällsproblem i hela världen men det är också en del av europeisk verklighet. Barnhandel, eller Child trafficking, sägs av vissa vara den snabbast växande formen av brottslighet idag. Människohandel håller tyvärr på att bli nästan lika omfattande som handel med vapen och narkotika. Men till skillnad mot vapen och narkotika kan människokroppar säljas gång på gång. Det är inte ovanligt att de säljs från en bordell till en annan. Kunderna är såväl inhemska som utländska. Tusentals barn smittas av HIV. Alla förlorar sitt människovärde. Många begår självmord på grund av de plågsamma minnesbilder av hur personer i grupp eller enskilt, utsatt de för så grova övergrepp att fler barn ibland inte överlevt.

 

 

Att barn utsatts för handel har upptäckts i de flesta europeiska länder, även i Sverige. Ingen vet heller exakt hur många barn handeln, omfattar i Sverige. Enligt Rikskriminalpolisen handlade det år 2002 om mellan 300 och 600 kvinnor, däribland några barn.

 

I Sverige finns ett officiellt erkännande att prostitution är en form av exploatering av kvinnor och barn, ett allvarligt samhällsproblem som medför skador för både individen och samhället och sedan den 1 juli 2002 är människohandel ett brott som enligt svensk lag ger hårda straff. Men lagen med sin hårda straff Tyvärr har inte stoppat människorna för att inte begår det vidriga brottet och människohandel är tyvärr en realitet idag även i Sverige.

Barnsex brottslingarna, såväl män som kvinnor, finns inom alla samhällsklasser, yrken och kulturer. Det största antalet lagbrytare är vanliga turister, affärsmän eller anställda utomlands.

 

Enligt Helena karlen, (barnaktivist) årligen genomför svenskar över 10 miljoner, allt ifrån nöjesresor till tjänsteresor .I Många fattiga länder blir den västerländske medelinkomsttagarens plånbok ett maktmedel som kan användas för att köpa alla tjänster, inklusive barn i sexuella syften.

Sverige används också som transitland, för utländska kvinnor och barn som ska till Danmark och utnyttjas bland annat i prostitution.

 

Situationerna som barnen kan hamna i är många olika men alla ger minst lika katastrofalt konsekvenser.

 

Under år 2001 försvann 87 minderåriga asylsökande från migrationsverkets förläggningar, många av dem lever i dag ett utsatt och ensamt liv under jorden i Sverige.

På Rikskriminalpolisen säger polisen att de har i förundersökningar hittat minderåriga, barn som har hämtats till Sverige enbart för att utnyttjas i prostitution.

Det finns också uppgifter om att barn utan vårdnadshavare rekryteras till prostitution från flyktingförläggningarna.

 

Det är viktigt att barn som råkat ut för handel inte straffas för brott mot migrationsregler eller för inblandning i olaglig verksamhet som följd av att de varit utsatta för handel. De ska kunna känna sig trygga och våga vittna om de brott de utsatts för. De ska betraktas som brottsoffer, Däremot ska människosmugglarna och slavhandlarna ha kännbara straff.

 

Människohandeln är ett gränsöverskridande brott som måste bekämpas över nationsgränserna.

Handeln strider mot de mänskliga rättigheterna och är ett allvarligt brott som måste stoppas.

Och det är vårt ansvar, att arbeta för att ändra den lidande, misär situationen för barnen.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett av de värsta brotten mot barnens rättigheter och mänskligheten.

Vi bär ansvaret för barnen i vårt samhälle, vi barnaktivister, barnorganisationer som arbetar för barnsrättighet, och de som tänker på barnens framtid, bär ansvaret.

 

Du och jag , hand i hand kan kämpa för barnens rättighet.

 

Du och jag hand i hand kan bygga en värld fylld av kärlek , glädje.

 

En värld där barn är barn. Bara barn utan någon rädsla, utan något oro, utan någon ängslan

en bättre värld där barnen växer med trygghet.

 

Vår organisation barnen först jobbar för att bygga en sådan värld. Räck oss handen din min vän. Hjälp oss för att uppfylla detta.

 

Du och jag, hand i hand.