Världen måste tas ur terroristernas händer.

Tiotals människor har förlorat livet och hundratals människor har skadats till följd av terroristattacker på tunnelbanan och torg i London. Vi fördömer denna handling som ett oerhört brott mot mänskligheten. Våra hjärtan går till drabbades familjer och anhöriga och vi deltar djupt i deras sorg.

Reaktionära stater och organisationer har gjort terrorism till en bestående sida av livet i vår tid. Vi tror att vi genom människors kraft kan och måste göra slut på statlig och ickestatlig terrorism. Denna händelse är bara en led i den globala terroristtävlan som drabbar oskyldiga människor. Den 7 juli liksom 11:e september är en mörk dag i mänsklighetens historia.

De brutala terroristbrotten mot mänskligheten och massakern på oskyldiga människor världen över måste stoppas. Den statliga terrorismen med den amerikanska regeringen och härskande elitens bombningar som från Palestina till Irak, Afghanistan och Jugoslavien förstört miljon tals människors liv är lika avskyvärda som den reaktionära och vidriga politiska Islams terrorgruppers utplacering av bomber och massmord i bussar och tåg.

Att göra slut på terrorismen är den frihetsälskande och progressiva människlighetens uppgift som strävar efter frihet, jämlikhet och en bättre värld.  Vi uppmanar alla frihetsälskande människor att träda fram och fördöma terroristernas krig . Världen måste tas ur terroristernas händer.

ordf. Karim Noori

Barnen Först i Göteborg

2005-07-08