Religiösa skolor är ett hinder för jämställdhet!

 2005-08-15

För några dagar sedan såg jag ett reportage om koranskolan i Pakistan, det fick mig att tänka på koranlärares ställning och pedagogik, hur dem uppfostrar barn och förbereder dem inför framtiden? Det är bara pojkar som har rätt till att läsa och lära sig koranen. Flickorna skall sedan följa vad killarna säger och gör. Kvinnor och flickor är ett andraklass medborgare i det muslimska samhället och i religiösa värderingar.

Det i sin tur fick mig att tänka på religiösa skolor i Sverige och hur det går för barnen i muslimska skolor nu? Apropå (Dokument inifrån 8 maj, 2003 SVT), fick vi veta vad muslimska skolor tycker om samhällets regler och lagar. Vi såg och hörde hur rektorer i muslimska skolor ger upphov hedersmord, barnsaga, könsstympning och könsdiskriminering bland barn med invandrarbakgrund.

Nästa vecka öppnar skolorna i Sverige.  Jag och många andra sekulära människor tycker och undrar hur dessa skolor ska fungera? Hur många unga flickor ska lida av könsdiskriminering när de inte kan leka med sina klasskamrater som är pojkar?  Vem har ansvaret för deras framtid och utveckling?

Alla vet att Konfessionella skolor inte behandlar flickor och pojkar lika och dem befinner sig långt ifrån från jämställdhet. Enligt Islam är kvinnor och barn mannens ägodelar och man känner till och vet hur det går för kvinnor och kvinnans rättigheter i dem länder som styrs av islam. Könsaparthaid är legalt, kvinnor stenas till döds, kvinnor som har haft sexuella relationer utanför äktenskapet och homosexuella har inte ett mänskligt värde och inga mänskliga rättigheter. 

Muslimska skolor är något nytt i Sverige. Det leder till mer segregation. Tänk på dem unga killar som föds i England och har gått i religiösa skolor eller koranskolor. De lever inte i det land som dem bor i. De lever med sina muslimska värderingar som är mot modernism och samhällets utveckling på grund av islam och andra religioner.

Religionen säger att människan ska lyda guds lagar även om de inte förstår varför och att kvinnor är mindre värda än män. (Till exempel får en man ha fyra fruar, men en kvinna får inte ha fyra män.) Enligt islam äger männen kvinnor och barn. Vad händer med de små flickorna i de muslimska skolorna? Vi vet och vi såg Dokument inifrån och vi får inte glömma det.

Hur ska barnen lära sig vad jämställdhet är om dem inte får lära sig att ha respekt för varandra, sitta bredvid och fungera med varandra? Kvinnor och barn som inte får träffa människor som inte är muslimer kan inte lära sig av andras erfarenheter och kunskap. Jag oroar mig mest för unga kvinnor och flickor som inte kan träffa eller prata med andra människor.

Religionsfrihet betyder att människor får ha vilken religion som helst och att de kan vara icke religiösa. Religionsfrihet är inte att tvinga andra lyda de regler man själv har. Det är inte religioner, kulturer eller traditioner som man ska respektera. Det som är viktigt är att alla har rätt att säga ja eller nej till religioner och traditioner. Det är religionsfriheten som är viktig.

Myndigheterna ser på minoritetskulturer och religion som något som nästan är heligt. Ingen vågar kritisera invandrarkulturer och religion. Muslimska skolor lär eleverna gamla seder och bruk och isolerar dem från samhället. I sådana skolor blir flickor förtryckta och pojkar får inte tillräcklig kunskap om jämställdhet.

Religion måste få vara en privatsak och ska inte ha något med barns och kvinnors liv att göra. Barn ska skyddas från gamla traditioner och de ska inte tvingas till en religion eller åsikt. Barn har ingen religion eller politisk tillhörighet. De måste få vara barn och vara lika i hemmet och i alla samhällets institutioner. Det ska inte spela någon roll vilken religion eller kultur som föräldrarna tillhör.

Att visa respekt för den religiösa individen som människa är en sak, att respektera religionen en helt annan sak! Det går inte att kräva mänskliga rättigheter och samtidigt respektera en kultur eller religion som struntar i jämställdhet och som säger att kvinnan är mindre värd. Det är avskyvärt när kvinnor/flickor könsstympas eller måste ha slöja och inte får träffa det andra könet.

Lägg ner alla religiösa skolor! Låt barnen utvecklas och lära saker och ting i en neutral skola. Ge mer möjlighet och resurser till kommunala skolor.

Esmail Moloudi, socionom