Utnyttja inte Bamse i utvisning av asylsökande barn!

Migrationsverket har i samarbete med tidningen Bamse givit ut en specialtidning som handlar om asylprocessen för asylsökande barn. Det är beklagligt att den populära bamsefiguren vanställds i detta nummer av serietidningen för att rättfärdiga Migrationsverkets utvisningspolitik. I serien framställs barn till och med vara lyckliga av att återvända till sitt hemland och träffa sina släktingar!

Vi menar att Migrationsverkets information till asylsökande barn i form av denna specialtidning i bästa fall är att betrakta som begravning av fakta och därmed missvisande. I de familjer som utvisas befinner sig barn i en utsatt psykisk situation medan de vuxna riskerar förföljelse, tortyr eller avrättning i sina hemländer bortsett från de ringa möjligheter som de har för att kunna försörja sig. Anledningen till att människor söker asyl är just dessa sociala, politiska och psykiska omständigheter som råder i hemlandet – vad som Migrationsverket struntar helt i.

Att föreställa en lycklig bild av de utvisade barn är enligt vår mening en total likgiltighet mot de lilla människor som behöver stöd och skydd. Migrationsverket borde utgå ifrån barns rättigheter och genom en human asylpolitik skapa förutsättningar för dessa barns lycka och en säkerställd framtid för dem. Låt Bamse förblir den godhjärtade Bamse och blanda inte honom in i den omänskliga utvisningen av asylsökanden.