Internationella Barndagen!

Stå upp mot barnfattigdom och ta ställningmot religionens intrång i barnens liv!

Föreningen BARNEN FÖRST  vill uttala sin tacksamhet mot alla som försvarar barnens rättigheter i världen. Många miljoner barn i världen är idag rättslösa. De är offer för en hänsynslös marknad. Religionens intrång i många barns liv orsakar dem stor skada. Den gör deras liv oerhört svårt och komplicerat och framtiden mörk.
Den Internationella Barndagen bör uppmärksammas och fokusera på alla de barn som:

*Tvingas arbeta i verkstäder och jordbruk.

* Alla föräldralösa som barn tvingas avbryta sin utbildning på grund av fattigdom.

* Alla barn som faller offer i företags ligor för sexuellt missbruk.

* Alla barn som utsätts för övergrepp t ex omskärelse.

* Alla barn som utsätts för fysiska och psykiska påfrestningar.

* Alla unga flickor som tvingas att bli bortgifta.

* Alla unga flickor som tvingas att bära slöja.

* Alla barn som hindras att ha kontakt med jämnåriga.
Barnen Försts målsättning är att kämpa mot barnfattigdom och för barns och ungdomars rätt till utbildning. Vi vill kämpa mot segregering i skolorna. Vi vill förbjuda äktenskap för minderåriga. Vi vill förbjuda sexuell apartheid. Vi vill se till att medborgerliga rättigheter och rätten till utbildning ska tillkomma alla miljoner flyktingbarn runt om i världen.  Du an också vara med!

Barnen Först   2013-08-01

 Ta kontakt med           info@barnenforst.org